รายละเอียดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่ 1/2562

โพสต์4 เม.ย. 2562 00:12โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
    รายละเอียดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ  ภาคเรียนที่ 1/2562  จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
4 เม.ย. 2562 00:12
Comments