ปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน

โพสต์4 ก.พ. 2558 23:07โดยศิรินทร์รัตน์ วรรณพงษ์
          สพฐ.  แจ้งปฏิทินการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน  ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2558   โรงเรียนสามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://academic.obec.go.th/web/node/123
Ċ
ศิรินทร์รัตน์ วรรณพงษ์,
4 ก.พ. 2558 23:07
Comments