ประกาศรวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์24 พ.ค. 2564 22:06โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
ประกาศฯรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าหินโงมสาขาบ้านวังคำแคน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศฯเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ ตั้งแต่ภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2564
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
24 พ.ค. 2564 22:06
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
24 พ.ค. 2564 22:06
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
24 พ.ค. 2564 22:06
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
24 พ.ค. 2564 22:06
Comments