ประชาสัมพันธ์ รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์11 มิ.ย. 2562 19:53โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

      ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ในคราวประชุมครั้งที่  7/2562 เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2562  ให้รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จำนวน  3  โรงเรียน คือ

1.โรงเรียนบ้านโนนคูณ  ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ 

2.โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ 

3.โรงเรียนบ้านป่ายาง ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า  

   รายละเอียดตามประกาศแนบ

Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
11 มิ.ย. 2562 19:53
Comments