ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรวม เลิก สถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์6 ก.พ. 2562 20:31โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
ด้วยกลุ่มงานนโยบายและแผน ได้จัดทำทะเบียนข้อมูลการรวม เลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 (ข้อมูล ณ 7 กุมภาพันธ์ 2562)
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.พ. 2562 20:31
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ก.พ. 2562 20:31
Comments