ปรับปรุงข้อมูลการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์28 ก.พ. 2562 20:33โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
ด้วยกลุ่มงานนโยบายและแผน ได้ปรับปรุงข้อมูลการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562) 
Comments