แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 - 2565

โพสต์9 ต.ค. 2562 19:31โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
กลุ่มนโยบายและแผน ขอประชาสัมพันธ์แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 - 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
9 ต.ค. 2562 19:31
Comments