แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสต์23 ก.พ. 2563 18:04โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
  เผยแพร่เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้่จ่ายในการจัดการศึกษา  ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
23 ก.พ. 2563 18:04
Comments