แนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนของผู้ปกครองนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564

โพสต์22 มิ.ย. 2564 23:56โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

แนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนของผู้ปกครองนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
22 มิ.ย. 2564 23:56
Ċ
ว2548.pdf
(4217k)
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
22 มิ.ย. 2564 23:56
Comments