มาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า-ประปา

โพสต์14 ก.ค. 2558 21:37โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 15 ก.ค. 2558 00:14 ]
              สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แจ้งเรื่องมาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง กรณีค้างชำระค่าสาธารณูปโภค  ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่  22  กรกฎาคม  2546  โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ตามเอกสารที่แนบ
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
14 ก.ค. 2558 21:37
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
14 ก.ค. 2558 21:37
Comments