เลื่อนกำหนดการส่งผลงานคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ

โพสต์8 มี.ค. 2559 18:39โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก ทุก  โรงเรียนในสังกัด

                   เลื่อนกำหนดการส่งผลงานคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2559  จากวันที่  14  มีนาคม  2559  เป็นภายในวันที่  30  มีนาคม  2559

Comments