ข้อมูลการรวม/เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์22 ม.ค. 2563 01:25โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
กลุ่มนโยบายและแผน ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรวม/เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 (ปรับปรุงข้อมูล 20 มกราคม 2563)
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
22 ม.ค. 2563 01:25
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
22 ม.ค. 2563 01:25
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
22 ม.ค. 2563 01:25
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
22 ม.ค. 2563 01:25
Comments