ข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์27 มิ.ย. 2561 19:15โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
กลุ่มนโยบายและแผนขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1
Ĉ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
27 มิ.ย. 2561 19:15
Comments