การออกเยี่ยม ติดตาม นิเทศการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

โพสต์30 มิ.ย. 2562 01:17โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
กลุ่มนโยบายและแผน ขอประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมการออกเยี่ยม ติดตาม นิเทศการบริหารจ้ดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
30 มิ.ย. 2562 01:17
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
30 มิ.ย. 2562 01:17
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
30 มิ.ย. 2562 01:17
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
30 มิ.ย. 2562 01:17
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
30 มิ.ย. 2562 01:17
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
30 มิ.ย. 2562 01:17
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
30 มิ.ย. 2562 01:17
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
30 มิ.ย. 2562 01:17
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
30 มิ.ย. 2562 01:17
Comments