การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคลซ้ำซ้อนระหว่างสังกัดในระบบ DMC

โพสต์15 ก.พ. 2560 19:14โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2560 19:15 ]
           สพฐ.แจ้งรายชื่อโรงเรียนและนักเรียนรายบุคคลซ้ำซ้อนจากข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ DMC โดยให้โรงเรียนที่มีรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนตรวจสอบและยืนยันตัวตนนักเรียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2560
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
15 ก.พ. 2560 19:14
Ĉ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
15 ก.พ. 2560 19:14
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
15 ก.พ. 2560 19:14
Comments