การรายงานจำนวนบุคลากรและสรุปรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

โพสต์3 มี.ค. 2559 20:09โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
          ขอให้โรงเรียนรายงานข้อมูลจำนวนบุคลากรและสรุปรายจ่ายจริง  ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  พร้อมจัดส่งข้อมูลรูปแบบไฟล์ Excel
ทาง e-mail : noi_1503@hotmail.com  ภายในวันที่ 7 มีนาคม  2559  (ตามแบบฟอร์มที่แนบเท่านั้น)
Ĉ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
3 มี.ค. 2559 20:09
Comments