การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

โพสต์14 พ.ย. 2557 00:22โดยศิรินทร์รัตน์ วรรณพงษ์
ด้วยกลุ่มนโยบายและแผน  จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557  
ณ ห้องประชุม 1 โดยมี นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุม โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์
และจุดเน้น ของ สพฐ.  
 
 
  
 
 
 
 
 Comments