การประชุมรับฟังความคิดเห็นในการรวม/เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โพสต์30 มิ.ย. 2562 01:21โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2562 01:22 ]
กลุ่มนโยบายและแผน ขอประชาสัมพันธ์ภาพถ่ายกิจกรรมการการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการรวม/เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562