การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2564 (30%)

โพสต์13 ส.ค. 2564 01:07โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2564 (30%)
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
13 ส.ค. 2564 01:07
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
13 ส.ค. 2564 01:07
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
13 ส.ค. 2564 01:07
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
13 ส.ค. 2564 01:07
Comments