การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาขั้นพื้น งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%)

โพสต์9 มี.ค. 2564 00:31โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาขั้นพื้น งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%)

 

 

Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
9 มี.ค. 2564 00:31
Comments