การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน:ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

โพสต์15 ก.ค. 2558 00:18โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2558  งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน  : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  ภาคเรียนที่ 1/2558  ตามข้อมูล  ณ  วันที่ 10  มิถุนายน  2558

Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
15 ก.ค. 2558 00:18
Comments