การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557(30%)

โพสต์11 ม.ค. 2558 20:50โดยศิรินทร์รัตน์ วรรณพงษ์
          สพฐ.  อนุมัติจัดสรรงบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียน
ที่ 2/2557  (30%)  จำนวน  5  รายการ
Ċ
ศิรินทร์รัตน์ วรรณพงษ์,
11 ม.ค. 2558 20:52
Comments