การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2557(30%)

โพสต์16 ก.ค. 2557 02:24โดยกลุ่มงาน สพป.ชย.1
บัญชีจัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรีนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (30%)
Ċ
กลุ่มงาน สพป.ชย.1,
16 ก.ค. 2557 02:24
Comments