การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (30%)

โพสต์27 ก.ค. 2559 21:44โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
                สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน  ภาคเรียนที่ 1/2559(30%)   

Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
27 ก.ค. 2559 21:44
Comments