แจ้งประกาศ เรื่อง การบริหารเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

โพสต์6 พ.ย. 2559 18:56โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
          กระทรวงศึกษาธิการ  แจ้งประกาศ  การบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามเอกสารแนบ