แจ้งประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนฯ โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โพสต์6 พ.ย. 2559 18:50โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
          กระทรวงศึกษาธิการ  แจ้งประกาศ เรื่องการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้
ตามเอกสารที่แนบ