ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

โพสต์30 มิ.ย. 2562 01:12โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2562 01:13 ]
กลุ่มนโยบายและแผน ได้ขอเผยแพร่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัด ตั้ง รวม เลิก สถานศึกษา พ.ศ. 2550 เพื่อให้โรงเรียนใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
Comments