บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559

โพสต์9 ก.พ. 2559 22:23โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
  • บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดการเผยแพร่บัญชีปีการศึกษา 2559 ดังนี้

         รอบที่ 1      วันที่ 15 มกราคม 2559
        
     รอบที่ 2      วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

  • คลิกเข้าสู่เว็บไซต์  http://academic.obec.go.th/web/node/123
Comments