แบบรูปรายการก่อสร้างและหนังสือมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง

โพสต์9 พ.ย. 2558 00:36โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
ขอให้โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง  Download แบบที่ได้รับงบประมาณส่งให้กรมบัญชีกลางในการประกวดราคาวิธี e-Bidding
รายละเอียดแบบรูปรายการดังแนบ
แบบก่อสร้าง 68 รายการ ตามลิงค์ 
และหนังสือมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง 2558  ตามเว็บไซต์นี้  

Comments