ข่าวประชาสัมพันธ์


การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2564 (30%)

โพสต์13 ส.ค. 2564 01:07โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2564 (30%)

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%) ครั้งที่ 2

โพสต์7 ก.ค. 2564 00:00โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2564 00:01 ]

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%) ครั้งที่ 2การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%) ครั้งที่ 2

แนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนของผู้ปกครองนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564

โพสต์22 มิ.ย. 2564 23:56โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

แนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนของผู้ปกครองนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศรวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์24 พ.ค. 2564 22:06โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

ประกาศฯรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าหินโงมสาขาบ้านวังคำแคน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศฯเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ ตั้งแต่ภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2564

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%) (เพิ่มเติม)

โพสต์16 เม.ย. 2564 00:44โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%) (เพิ่มเติม)

การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563บทความไม่มีชื่อ

โพสต์9 มี.ค. 2564 00:56โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาขั้นพื้น งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%)

โพสต์9 มี.ค. 2564 00:31โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาขั้นพื้น งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%)

 

 

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โพสต์24 ก.พ. 2564 23:23โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กำหนดการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564

โพสต์24 ก.พ. 2564 23:22โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

กำหนดการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. แจ้งกำหนดการเผยแพร่บัญชี ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://academic.obec.go.th/textbook/web/
คำถามที่พบบ่อย  http://academic.obec.go.th/textbook/web/faq.php

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์7 ม.ค. 2564 19:53โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1-10 of 78