ข้อมูลสารสนเทศ 

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู ดาวน์โหลด
โรงเรียนสามารถใช้เป็นแนวทางการคัดเลือกโดยโรงเรียนต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาและรายละเอียดคุณลักษณะ ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ2560  23617 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 8 ธ.ค. 2562 18:45 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
ċ

ดู ดาวน์โหลด
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์  23534 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ธ.ค. 2562 23:59 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
ċ

ดู ดาวน์โหลด
  23579 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ธ.ค. 2562 21:48 tananun thapchan
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  94 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ธ.ค. 2561 22:37 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
สำนักงบประมาณ  942 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 ธ.ค. 2562 01:42 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3449 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ธ.ค. 2562 21:49 tananun thapchan