ข้อมูลสารสนเทศ 

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดาวน์โหลด
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์  23534 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ธ.ค. 2562 23:59 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1155 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ก.ย. 2564 23:45 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
ċ

ดาวน์โหลด
  23579 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ธ.ค. 2562 21:48 tananun thapchan
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3449 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ธ.ค. 2562 21:49 tananun thapchan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
สำนักงบประมาณ  942 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 28 ก.ย. 2563 03:13 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1