วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดชัยภูมิ

โพสต์17 มี.ค. 2564 20:53โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดชัยภูมิ โดยนายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นางรัชฎาพร  ชูสกุล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบซูม เพื่อรับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพญาแล และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านช่อระกา โรงเรียนบ้านท่าหินโงม และโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
Comments