ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับภูมิภาค

โพสต์30 ม.ค. 2558 01:16โดยศิรินทร์รัตน์ วรรณพงษ์
         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ประกาศคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ระดับภูมิภาค  โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  จำนวน  2  โรงเรียน  ที่ได้รับรางวัลระดับภูมิภาค  
          ระดับดี คือ โรงเรียนบ้านนานม  อำเภอคอนสวรรค์  
          ระดับชมเชย คือโรงเรียนบ้านนางเม้ง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  (ตามประกาศที่แนบ)
Ċ
ศิรินทร์รัตน์ วรรณพงษ์,
30 ม.ค. 2558 01:16
Comments