เผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โพสต์21 มิ.ย. 2561 23:39โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
กลุ่มนโยบายและแผน ขอเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังไฟล์แนบ
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
21 มิ.ย. 2561 23:39
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
21 มิ.ย. 2561 23:39
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
21 มิ.ย. 2561 23:39
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
21 มิ.ย. 2561 23:39
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
21 มิ.ย. 2561 23:39
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
21 มิ.ย. 2561 23:39
Comments