โครงการประชุมปฏิบัติการภาระกลุ่มงานนโยบายและแผน และติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ งานงบประมาณ และงานข้อมูล และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559

โพสต์3 ต.ค. 2559 00:57โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

โครงการประชุมปฏิบัติการภาระกลุ่มงานนโยบายและแผน และติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ งานงบประมาณ และงานข้อมูล และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการบริหารงบประมาณ  ปีงบประมาณ  2559   ณ โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559
Comments