คำชี้แจง/คู่มือการรายงานระบบบัญชีฯ

โพสต์17 พ.ค. 2561 23:21โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2561 23:48 ]

คำชี้แจงในการตอบแบบรายงานรายรับ -รายจ่าย และรายงานเงินคงเหลือ และการบันทึกข้อมูล  ระบบบัญชี
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผ่านเว็บไซต์    ครั้งที่ 1   ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 1 กรกฎาคม  2561  
ตามเอกสารแนบ
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
17 พ.ค. 2561 23:21
Comments