การติดตาม รวม เลิก สถานศึกษา

โพสต์27 พ.ย. 2557 01:34โดยศิรินทร์รัตน์ วรรณพงษ์
          วันที่  25  พฤศจิกายน  2557  กลุ่มนโยบายและแผน  นำโดย  นายวิเชียร  เคนชมภู  รอง ผอ.สพป.ชย.1  พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลฯ  เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนบ้านโนนหมาว้อ  ตำบลบ้านเขว้า  อำเภอบ้านเขว้า  เพื่อชี้แจงกรณีขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้นำชุมชน  ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา    มติเห็นชอบให้เลิกสถานศึกษา  โดยจะนำนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนบ้านโนนตาด  ตำบลบ้านเขว้า  อำเภอบ้านเขว้า
 
 
 
 
 
 
Comments