การรวมสถานศึกษา

โพสต์8 ธ.ค. 2557 00:08โดยศิรินทร์รัตน์ วรรณพงษ์
วันที่  8  ธันวาคม  2557  กลุ่มนโยบายและแผน  นำโดย  นายวิเชียร  เคนชมภู  รอง ผอ.สพป.ชย.1  พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลฯเข้าร่วมประชุม  ณ  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง  ตำบลหนองนาแซง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  เพื่อชี้แจงกรณีเรียนรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้นำชุมชน  ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา  ณ  อาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองโง้ง  
มติเห็นชอบให้รวมสถานศึกษา  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยจะนำนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนบ้านกุดละลม  
ตำบลหนองนาแซง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  ส่วนนักเรียนระดับอนุบาล  ถึง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ให้เรียนที่โรงเรียนบ้านหนองโง้ง  ตามเดิม
            
Comments