การประชุมสร้างความเข้าใจและระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในระดับพื้นที่

โพสต์26 ก.ย. 2559 01:20โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
    ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมภูมิพญา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
Comments