การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2556

โพสต์1 ก.ย. 2559 01:33โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1Comments