การประชุมการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

โพสต์17 ต.ค. 2559 21:20โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
รองวิเชียร เคนชมภู  เป็นประธานการประชุมการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ร.ร.หนองบัวบานเย็นวิทยา ไปเรียนรวม ที่ ร.ร.บ้านนามน อ.คอนสวรรค์  มติที่ประชุม เริ่มมาเรียนรวมใน ภาคเรียนที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559


Comments