การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐผ่านระบบ Tele Conference

โพสต์17 ส.ค. 2559 20:33โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
ด้วยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ ผ่านระบบ Tele Conference เพื่อสร้างความเข้าและชี้แจงการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 
Comments