การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอคอนสวรรค์

โพสต์6 มิ.ย. 2560 00:52โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
        วันที่  6 มิถุนายน  2560  กลุ่มนโยบายและแผน  นำโดยรองวิเชียร  เคนชมภู  และนางรัชฏาพร  ชูสกุล  ผู้อำนวยการกลุ่ม  พร้อมบุคลากร
กลุ่มนโยบายและแผน  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ของโรงเรียนในสังกัดอำเภอคอนสวรรค์  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรอำเภอคอนสวรรค์    เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาท หน้าที่  และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  รวมถึงการกำหนดนโนบาย
ของสถานศึกษา


                           


                         


Comments