การประชุมการจัดทำและกลั่นกรองการติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โพสต์9 ก.ย. 2564 23:57โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 14 ก.ย. 2564 00:42 ]
วันที่ 9 กันยายน 2564 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร เป็นประธานการประชุมการจัดทำ และพิจารณากลั่นกรองการติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึหษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลการติดตามฯ เพื่อร่วมพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อส่ง สพฐ. ตามกำหนด
ą
18.png
(2135k)
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
14 ก.ย. 2564 00:37
Comments