วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มนโยบายและแผน นำโดยนายสงัด คำเรืองศรี พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยม ตรวจสอบสภาพบ้านพักครู โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อำเภอหนองบัวแดง เพื่อขอตั้งงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม กรณีวิกฤติเร่งด่วน

โพสต์17 มี.ค. 2564 20:14โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 17 มี.ค. 2564 20:24 ]
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มนโยบายและแผน นำโดยนายสงัด คำเรืองศรี พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยม ตรวจสอบสภาพบ้านพักครู โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อำเภอหนองบัวแดง  เพื่อขอตั้งงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม กรณีวิกฤติเร่งด่วน

Comments