กิจกรรม


การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอคอนสวรรค์

โพสต์6 มิ.ย. 2560 00:52โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

        วันที่  6 มิถุนายน  2560  กลุ่มนโยบายและแผน  นำโดยรองวิเชียร  เคนชมภู  และนางรัชฏาพร  ชูสกุล  ผู้อำนวยการกลุ่ม  พร้อมบุคลากร
กลุ่มนโยบายและแผน  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ของโรงเรียนในสังกัดอำเภอคอนสวรรค์  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรอำเภอคอนสวรรค์    เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาท หน้าที่  และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  รวมถึงการกำหนดนโนบาย
ของสถานศึกษา


                           


                         


ประชุมการเรียน รวม รร. ภูนกเขียน

โพสต์25 พ.ค. 2560 01:06โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

 รอง วิเชียร เคนชมภู  รอง วิรัตน์ วิทยานุวัฒน์ จนท กลุ่ม นโยบายและแผน. พร้อม ศน ชัยรัตน์ ไปประชุม ร่วมกับชุมชนบ้านภูนกเขียน. เรื่อง การเรียน รวม ซึ่ง จะให้มาเรียนที่ รร บ้านโนนศรีทอง เพื่อยกคุณภาพการศึกษา  มติที่ประชุม เรียนรวมทั้งโรงเรียน ตั้งแต่  1 มิถุนายน 2560ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

โพสต์16 ม.ค. 2560 19:49โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
การประชุมการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

โพสต์17 ต.ค. 2559 21:20โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

รองวิเชียร เคนชมภู  เป็นประธานการประชุมการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ร.ร.หนองบัวบานเย็นวิทยา ไปเรียนรวม ที่ ร.ร.บ้านนามน อ.คอนสวรรค์  มติที่ประชุม เริ่มมาเรียนรวมใน ภาคเรียนที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559


โครงการประชุมปฏิบัติการภาระกลุ่มงานนโยบายและแผน และติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ งานงบประมาณ และงานข้อมูล และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559

โพสต์11 ต.ค. 2559 20:18โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 กลุ่มนโยบาย และแผน สพป.ชัยภูมิ เขต1 จัดประชุม เชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอหนองบัวแดง ณ ห้องประชุม โรงเรียนกุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เพื่อสรุปงาน ในปีงบประมาณ ที่ผ่านมา และดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รวมถึงการเตรียมขอ งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายวิเชียร เคนชมภู รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต1 เป็นประธาน การประชุม
โครงการประชุมปฏิบัติการภาระกลุ่มงานนโยบายและแผน และติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ งานงบประมาณ และงานข้อมูล และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559

โพสต์5 ต.ค. 2559 02:18โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 กลุ่มนโยบาย และแผน สพป.ชัยภูมิ เขต1 จัดประชุม เชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอบ้านเขว้า ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลบ้านเขา อ.บ้านเขว้าจ.ชัยภูมิ เพื่อสรุปงาน ในปีงบประมาณ ที่ผ่านมา และดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รวมถึงการเตรียมขอ งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายวิเชียร เคนชมภู รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต1 เป็นประธาน การประชุมโครงการประชุมปฏิบัติการภาระกลุ่มงานนโยบายและแผน และติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ งานงบประมาณ และงานข้อมูล และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559

โพสต์4 ต.ค. 2559 02:33โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 กลุ่มนโยบาย และแผน สพป.ชัยภูมิ เขต1 จัดประชุม เชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอคอนสวรรค์ ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เพื่อสรุปงาน ในปีงบประมาณ ที่ผ่านมา และดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รวมถึงการเตรียมขอ งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายวิเชียร เคนชมภู รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต1 เป็นประธาน การประชุม


โครงการประชุมปฏิบัติการภาระกลุ่มงานนโยบายและแผน และติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ งานงบประมาณ และงานข้อมูล และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559

โพสต์4 ต.ค. 2559 02:19โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2559 02:23 ]

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 กลุ่มนโยบาย และแผน สพป.ชัยภูมิ เขต1 จัดประชุม เชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอเมือง ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เพื่อสรุปงาน ในปีงบประมาณ ที่ผ่านมา และดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รวมถึงการเตรียมขอ งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายวิเชียร เคนชมภู รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต1 เป็นประธาน การประชุมโครงการประชุมปฏิบัติการภาระกลุ่มงานนโยบายและแผน และติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ งานงบประมาณ และงานข้อมูล และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559

โพสต์3 ต.ค. 2559 00:57โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

โครงการประชุมปฏิบัติการภาระกลุ่มงานนโยบายและแผน และติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ งานงบประมาณ และงานข้อมูล และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการบริหารงบประมาณ  ปีงบประมาณ  2559   ณ โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559
การประชุมสร้างความเข้าใจและระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในระดับพื้นที่

โพสต์26 ก.ย. 2559 01:20โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

    ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมภูมิพญา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
1-10 of 18